#Yestheconcept

Vi på The Concept blir väldigt glada när vi ser inspirerande bilder och ber ibland om lov att få dela dessa bilder i våra kanaler.

Vi på The Concept blir väldigt glada när vi ser inspirerande bilder och ber ibland om lov att få dela dessa bilder i våra kanaler.

Bilderna publiceras i första hand på vår hemsida. Bilderna kan också komma att publiceras i någon av våra andra kanaler t.ex. Instagram, tryckt material eller i våra lokaler. Den text som tillhör bilden, och användares kommentarer, kan vi välja att publicera i original eller redigerad form, eller att inte publicera alls.

Vi på The Concept blir väldigt glada när vi ser inspirerande bilder och ber ibland om lov att få dela dessa bilder i våra kanaler.

Bilderna publiceras i första hand på vår hemsida. Bilderna kan också komma att publiceras i någon av våra andra kanaler t.ex. Instagram, tryckt material eller i våra lokaler. Den text som tillhör bilden, och användares kommentarer, kan vi välja att publicera i original eller redigerad form, eller att inte publicera alls.

Du ger The Concept (org.nr.556433-7037 ), en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda bilder/inlägg, nedan kallade ”bilder”, som du har taggat eller svarat med #yestheconcept vid förfrågan, i vår marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, nyhetsbrev, tryckt material, e-post och annan kundkommunikation och andra marknadsföringssyften.

Du intygar och försäkrar härmed också att
(i) du äger alla rättigheter till dina bilder och texter,
(ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och
(iii) The Concepts användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.

Härmed befriar du The Concept från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla The Concept och alla personer som handlar för The Concepts räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Boka nu